Rozpočtová opatření 2018

 

Zveřejněno dne 03/06/2018 – Rozpočtové opatření 1 2018

Zveřejněno dne 03/28/2018 – Rozpočtové opatření č2-2018

 

Rok 2017 – Rozpočtové opatření

3/7/2017 Rozpočtové opatření č.1 2017

4/4/2017 Rozpočtové opatření č.2 2017

5/2/2017 Rozpočtové opatření č.3 2017

6/13/2017 Rozpočtové opatření č.4 2017

7/4/2017 Rozpočtové opatření č.5 2017

8/8/2017 Rozpočtové opatření č.6 2017

9/5/2017 Rozpočtové opatření č.7 2017

10/3/2017 Rozpočtové opatření č.8 2017

11/07/2017 Rozpočtové opatření č.9_2017

12/05/2017 Rozpočtové opatření č.10_2017

01/09/2018 Rozpočtové opatření č.11_2017

Rok 2017 – Závěrečný účet 2016

6/13/2017  Závěrečný účet 2016 Schválený závěrečný účet 2016

Rok 2017 – Závěrečný účet 2016

3/7/2017Závěrečný účet 2016 Návrh závěrečného účtu 2016

Ostatní zprávy

Datum vyvěšení 08/08/2017 – Záměr pronájmu nebytových prostor

Datum vyvěšení 10/23/2017  –Záměr prodeje pozemků

Datum vyvěšení 02/23/2018 –Územní studie Třebíč

Datum vyvěšení 05/14/2018 – Záměr prodej pozemkuč.2

Datum vyvěšení 07/01/2018 – Veřejná vyhláška Kraj Aktualizace č.4

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov

Přezkoumání hospodaření Obce Valdíkov 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2015

Zpráva o výslledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření obce Valdíkov 2017

Zpráva o výsladku přezkoumání 2016

Rozpočty obce Valdíkov

Návrh rozpočtu 2018Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočtové provizorium 

Datum vyvěšení – 05/02/2015 -Účetní závěrka 2014-1

Datum vyvěšení – 04/02/2015 -Závěrečný účet 2014-1

Datum vyvěšení – 03/04/2015 – Rozpočtové opatření č.1 2015

Datum vyvěšení – 06/05/2015- Rozpočtové opatření č.2 2015

Datum vyvěšení – 07/08/2015 – Rozpočtové opatření č.3 2015 

Datum vyvěšení – 09/03/2015 – Rozpočtové opatření č.4 2015

Datum vyvěšení – 10/08/2015 – Rozpočtové opatření č.5 .2015

Datum vyvěšení – 11/05/2015 – Rozpočtové opatření č.6 .2015

Datum vyvěšení -12/08/2015 – Rozpočtové opatření č.7 .2015

Datum vyvěšení –  01/05/2016 –  Rozpočtové opatření č.8

Datum vyvěšení –  01/05/2016 – Změna rozpočtového opatření č. 8

 

Datum vyvěšení – 01/22/2016 – Návrh rozpočtu roku 2016

ROK 2016

Datum vyvěšení -12/08/2015  – Rozpočtové provizorium 2015

Datum vyvěšení -01/28/2016 – Zpráva o nápravě 2014

Datum vyvěšení – 04/05/2016 – Zpráva ovýsledku přezkoumání obce Valdíkov

Datum vyvěšení – 04/05/2016 – Závěrečný účet 2015

Datum vyvěšení – 06/08/2016 – Účetní závěrka 2015

Datum vyvěšení 02/02/2016 – Rozpočet 2016

Datum vyvěšení 03/01/2016 – Rozpočtové opatření č.1. 2016

Datum vyvěšení 12/07/2016 – Rozpočtový výhled Obce Valdíkov 2018-2020

Datum vyvěšení 06/13/2017 – Protokol schválení účetní závěrky 2016

ROK 2017

Datum vyvěšení – 12/07/2016 – Rozpočtové provizorium 2017

Datum vyvěšení – 01/17/2017 – Návrh rozpočtu roku 2017

Datum vyvěšení – 02/07/2017 – Schválený rozpočet 2017

Datum vyvěšení –  03/07/2017 – Zpráva o nápravě 2016

Datum vyvěšení – 05/25/2017 – Zpráva o nápravě 2016

Datum vyvěšení –  04/04/2017 – Závěrečný účet 2016

Datum vyvěšení –12/06/2017 – Rozpočtové provizorium 2018

Datum vyvěšení -01/19/2018 –Návrh rozpočtu 2018

Datum vyvěšení -02/10/2018 – Seznam ůčetních jednotek

 

ROK 2018

Datum vyvěšení -02/06/2018 –Schválený rozpočet roku 2018

Datum vyvěšení  04/10/2018 – Návrh závěrečného účtu 2017

Datum vyvěšení 05/07/2018 – Schválený závěrečný účet 2017

Datum vyvěšení 05/07/2018 – Schválený závěrečný účet 2017 -2

Datum vyvěšení 06/05/2018 – Schválení účetní závěrky 2017

 

 

 

(Pokračování textu…)

Program zastupitelstva obce Valdíkov

Rok 2015

Zveřějněno 12/28/2014 –   Zastupitelstvo 6.1 2015
Zveřějněno 01/25/2015 –   Zastupitelstvo 3.2.2015

Zveřějněno 02/22/2015 –  Zastupitelstvo 3.3.2015
Zveřějněno 03/29/2015 –  Zastupitelstvo 7.4.2015
Zveřějněno 04/26/2015 –  Zastupitelstvo 5.5.2015
Zveřějněno 05/24/2015 –  Zastupitelstvo 2.6.2015
Zveřějněno 06/28/2015 –  Zastupitelstvo 7.7.2015
Zveřějněno 08/23/2015 –  Zastupitelstvo 1.9.2015

Zveřějněno 09/27/2015 –  Zastupitelstvo 6.10.2015

Zveřějněno 09/27/2015 –  Zastupitelstvo 6.10.2015
Zveřějněno 10/25/2015 –  Zastupitelstvo 3.11.2015

Zveřějněno 11/29/2015 –  Zastupitelstvo 7.12.2015

Rok 2016

Zveřejněno 12/30/2015 – Zastupitelstvo 5,1,2016

Zveřejněno 01/27/2016 – Zastupitelstvo 2.2.2016

Zveřejněno 02/21/2016 – Zastupitelstvo 1.3.2016

Zveřejněno 03/30/2016 – Zastupitelstvo 5.4.2016

Zveřejněno 04/26/2016 – Zastupitelstvo 3.5.2016

Zveřejněno 06/01/2016 – Zastupitelstvo 7.6.2016

Zveřejněno 07/25/2016 – Zastupitelstvo 2.8.2016

Zveřejněno 08/29/2016 – zastupitelstvo-6-9-2016

Zveřejněno 09/28/2016 – zastupitelstvo-4-10-2016

Zveřejněno 10/31/2016 – zastupitelstvo-8-11-2016

Zveřejněno 11/28/2016 – zastupitelstvo-7-12-2016

 

ROK 2017

Zveřejněno 12/28/2016 – zastupitelstvo-10-1-2017

Zveřejněno 01/02/2017 – Zastupitelstvo 7.2.2017

Zveřejněno 02/26/2017 – Zastupitelstvo 7.3.2017

Zveřejněno 03/19/2017 – Zastupitelstvo 4.4.2017

Zveřejněno 04/22/2017 – Zastupitelstvo 2.5.2017

Zveřejněno 06/04/2017 – Zastupitelstvo 13.6.2017

Zveřejněno 07/29/2017 – Zastupitelstvo 8.8.2017

Zveřejněno 08/25/2017 – Zastupitelstvo 5.9.2017

Zveřejněno 09/21/2017 – Zastupitelstvo 3.10.2017

Zveřejněno 10/27/2017 – Zastupitelstvo 7.11.2017

Zveřejněno 11/20/2017 Zastupitelstvo 5.12.2017

 

ROK 2018

Zveřejněno 12/28/2017  – Zastupitelstvo 9.1.2018

Zveřejněno 01/28/2018 – Zastupitelstvo 6.2.2018

Zveřejněno 02/27/2018 –Zastupitelstvo 6.3.2018

Zveřejněno 04/01/2018 – Zastupitelstvo 10.4.2018

Zveřejněno 04/27/2018 – Zastupitelstvo 7.5.2018

Zveřejněno 05/27/2018 – Zastupitelstvo 5.6.2018

Zveřejněno 06/24/2018 – Zastupitelstvo 3.7.2018

Zveřejněno 07/29/2018 – Zastupitelstvo 7.8.2018

Zveřejněno 08/26/2018 – Zastupitelstvo 4.9.2018

Zveřejněno 09/27/2018 – Zastupitelstvo 2.10.2018

Zveřejněno 10/22/2018 – Ustavující zasedání Valdíkov 2018

Zveřejněno 10/07/2018 –  program zastupitelstva 16.11.2018

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Valdíkov

Rok 2015

Zveřějněno 01/08/2015 –  Usnesení č.1 2015

Zveřějněno 02/04/2015 – Usnesení č.2 2015

Zveřějněno 03/05/2015 – Usnesení č.3 2015

Zveřějněno 04/09/2015 – Usnesení č.4 2015

Zveřějněno 05/15/2015 –  Usnesení č.5 2015

Zveřějněno 06/05/2015 – Usnesení č.6 2015 

Zveřějněno 07/10/2015 – Usnesení č.7 2015  

Zveřějněno 09/04/2015 – Usnesení-č.8-2015

Zveřějněno 10/08/2015 – Usnesení č.9 2015

Zveřějněno 11/06/2015 – Usnesení č.10 2015

Zveřějněno 12/14/2015 –Usnesení č.11 2015

Rok 2016

Zveřejněno 01/07/2016 – Usnesení č.1 2016

Zveřejněno 02/02/2016 – Usnesení č.2 2016

Zveřejněno 03/03/2016 – Usnesení č.3 2016

Zveřejněno 04/07/2016 – Usnesení č.4 2016

Zveřejněno 05/05/2016 – Usnesení č.5 2016

Zveřejněno 06/09/2016 – Usnesení č.6 2016

Zveřejněno 08/05/2016 –Usnesení č.7 2016

Zveřejněno 09/08/2016 – usneseni-c-8-2016

Zveřejněno 10/06/2016 – usneseni-c-9-2016

Zveřejněno 11/09/2016 – usneseni-c-10-2016

Zveřejňeno 12/09/2016 – usneseni-c-11-2016

Rok 2017

Zveřejněno 01/11/2017 –   Usnesení -č.1- 2017

Zveřejněno 02/09/2017 – Usnesení-č.2-2017

Zveřejněno 03/08/2017 – Usnesení – č.3- 2017

Zveřejněno 04/06/2017 – Usnesení-č.4-2017

Zveřejněno 05/04/2017 – Usnesení-č.5-2017

Zveřejněno  06/15/2017 – Usnesení-č.6-2017

Zveřejněno 08/10/2017 – Usnesení-č.7-2017

Zveřejněno 09/06/2017 –Usnesení-č.8-2017

Zveřejněno 10/05/2017 – Usnesení-č.9-2017

Zveřejněno 11/09/2017 –Usnesení-č.10-2017

Zveřejněno 12/07/2017 – Usnesení-č.11-2017

Rok 2018

Zveřejněno  01/10/2018 – Usnesení-č.1-2018

Zveřejněno 02/08/2018 – Usnesení-č.2-2018

Zveřejněno 03/08/2018 – Usnesení-č.3-2018

Zveřejněno 04/12/2018 – Usnesení-č.4-2018

Zveřejněno 05/08/2018 – Usnesení-č.5-2018

Zveřejněno 06/06/2018 – Usnesení-č.6-2018

Zveřejněno 07/04/2018 – Usnesení-č.7-2018

Zveřejněno 08/09/2018 – Usnesení-č.8-2018

Zveřejněno 09/06/2018 – Usnesení-č.9-2018

Zveřejněno 10/03/2018 – Usnesení-č.10-2018

Zveřejněno 11/02/2018 – Usnesení-č.11-2018

Zveřejněno 11/18/2018 – Usnesení-č.12-2018

 

Povinně zveřejňované informace

 

1.   Název
Obec Valdíkov
2.   Důvod a způsob založení:
Obec Valdíkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 2. 3. 1992 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3.   Organizační struktura
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a členové zastupitelstva. V čele obecního úřadu je starosta (neuvolněný), který odpovídá za jeho činnost.
Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu.Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.Členění obecního úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.
4.   Kontaktní spojení
 
4.1   Kontaktní poštovní adresa
Valdíkov 8
675 03 Budišov
4.2   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Valdíkov 8
4.3   Úřední hodiny
Čtvrtek: 17:00 – 19:00 hod
4.4   Telefonní čísla
568 875 777
4.5   Čísla faxu
568 875 777
4.6   Adresa internetové stránky
www.valdikov.cz
4.7   Adresa e-podatelny
ou.valdikov@seznam.cz
4.8   Další elektronické adresy
 
5.   Případné platby lze poukázat:
20928-711/0100
6.   IČ
44065523
7.   DIČ
 
8.   Dokumenty
 
8.1   Seznamy hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty
8.5   Rozpočet
Rozpočet
9.   Žádosti o informace
Obecní úřad Valdíkov 8
ou.valdikov@seznam.cz
10.   Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Valdíkov 8
ou.valdikov@seznam.cz
11.   Opravné prostředky
 
12.   Formuláře
Formuláře
13.   Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Popisy postupů – Řešení životních situací
14.   Předpisy
 
14.1   Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
14.2   Vydané právní předpisy
Vydané právní předpisy
15.   Úhrady za poskytování informací
 
15.1   Sazebník úhrad za poskytování informací
Úhrady za poskytování informací
15.2   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16.   Licenční smlouvy
 
16.1   Vzory licenčních smluv
Vzory licenčních smluv
16.2   Výhradní licence
Výhradní licence
17.   Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. informací podle § 18 zákona.
Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. informací podle § 18 zákona.

 

(Pokračování textu…)