Rozpočtová opatření 2018

 

Zveřejněno dne 03/06/2018 – Rozpočtové opatření č.1

Zveřejněno dne 03/28/2018 – Rozpočtové opatření č.2

Zveřejněno dne 05/08/2018 – Rozpočtové opatření č.3

Zveřejněno dne 06/06/2018 – Rozpočtové opatření č.4

Zveřejněno dne 07/01/2018 – Rozpočtové opatření č.5

Zveřejněno dne 08/08/2018 – Rozpočtové opatření č.6

Zveřejněno dne 08/26/2018 – Rozpočtové opatření č.7

Zveřejněno dne 09/29/2018 – Rozpočtové opatření č.8

Zveřejněno dne 10/30/2018 – Rozpočtové opatření č.9

Zveřejněno dne 11/28/2018 – Rozpočtové opatření č.10

Zveřejněno dne 01/03/2019 – Rozpočtové opatření č.11

 

Zveřejněno dne 12/12/2018  – Rozpočtové provizorium pro rok 2019

 

Rok 2017 – Rozpočtové opatření

3/7/2017 Rozpočtové opatření č.1 2017

4/4/2017 Rozpočtové opatření č.2 2017

5/2/2017 Rozpočtové opatření č.3 2017

6/13/2017 Rozpočtové opatření č.4 2017

7/4/2017 Rozpočtové opatření č.5 2017

8/8/2017 Rozpočtové opatření č.6 2017

9/5/2017 Rozpočtové opatření č.7 2017

10/3/2017 Rozpočtové opatření č.8 2017

11/07/2017 Rozpočtové opatření č.9_2017

12/05/2017 Rozpočtové opatření č.10_2017

01/09/2018 Rozpočtové opatření č.11_2017

Rok 2017 – Závěrečný účet 2016

6/13/2017  Závěrečný účet 2016 Schválený závěrečný účet 2016

Rok 2017 – Závěrečný účet 2016

3/7/2017Závěrečný účet 2016 Návrh závěrečného účtu 2016

Ostatní zprávy

Datum vyvěšení 08/08/2017 – Záměr pronájmu nebytových prostor

Datum vyvěšení 10/23/2017  –Záměr prodeje pozemků

Datum vyvěšení 02/23/2018 –Územní studie Třebíč

Datum vyvěšení     03/20/2019 –Uzemní studie krajiny Třebíč

Datum vyvěšení 05/14/2018 – Záměr prodej pozemkuč.2

Datum vyvěšení 07/01/2018 – Veřejná vyhláška Kraj Aktualizace č.4

Datum vyvěšení 01/16/2019 – Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení 02/08/2019  – Záměr prodeje pozemků Z1

Datum vyvěšení 05/12/2019  – Scelování a dělení pozemků Valdíkov Z1

Datum vyvěšení 08/08/2019 – Záměr o odprodeji pozemku ,chatová oblast Opatský mlýn

Datum vyvěšení 08/15/2019 – Veřejná vyhláška-Kraj aktualizace č.4 (2019)

Datum vyvěšení 09/02/2019 – Veřejná vyhláška -zalesňování

Datum vyvěšení 09/18/2019 – Veřejná vyhláška-uzavření komunikace Valdíkov-Hostákov

Datum vyvěšení 12/05/2019 – Protokol o kontrole samostatné působnosto obce č.1

Datum vyvěšení 12/05/2019 – Protokol o kontrole samostatné působnosto obce č.2

 

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov

Přezkoumání hospodaření Obce Valdíkov 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2015

Zpráva o výslledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření obce Valdíkov 2017

Zpráva o výsladku přezkoumání 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2018

Zpráva o výsladku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2019

Rozpočty obce Valdíkov

 

 

ROK 2020

Datum vyvěšení -01/08/2020 – Schválený rozpočet pro rok 2020

 

 

 

ROK 2019

Datum vyvěšení -12/11/2018 – Návrh rozpočtu pro rok 2019

Datum vyvěšení 01/09/2019 – Rozpočet 2019

Datum vyvěšení 03/06/2019 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 až 2021

Datum vyvěšení 04/02/2019 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2021

Datum vyvěšení 06/04/2019-Schválení účetní závěrky 2018

Datum vyvěšení 12/03/2019 –Návrh rozpočtu roku 2020

Datum vyvěšení 12/03/2019 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020

Datum vyvěšení 12/03/2019 –Rozpočtové provizorium 2020

 

Rozpočtové opatření ROK 2019

Zveřejněno dne  1.2.2019 – Rozpočtové opatření č.1

Zveřejněno dne  5.3.2019 – Rozpočtové opatření č.2

Zveřejněno dne  9.4.2019 – Rozpočtové opatření č.3

Zveřejněno dne  9.5.2019 – Rozpočtové opatření č.4

Zveřejněno dne  12.6.2019 – Rozpočtové opatření č.5

Zveřejněno dne  9.7.2019 – Rozpočtové opatření č.6

Zveřejněno dne  2.8.2019 – Rozpočtové opatření č.7

Zveřejněno dne  31.8.2019 – Rozpočtové opatření č.8

Zveřejněno dne  2.10.2019 – Rozpočtové opatření č.9

Zveřejněno dne  31.10.2019 – Rozpočtové opatření č.10

Zveřejněno dne  30.11.2019 –Rozpočtové opatření č.11

Zveřejněno dne  21.12.2019 –Rozpočtové opatření č.12

 

 

 

 

ROK 2018

Datum vyvěšení -02/06/2018 –Schválený rozpočet roku 2018

Datum vyvěšení  04/10/2018 – Návrh závěrečného účtu 2017

Datum vyvěšení 05/07/2018 – Schválený závěrečný účet 2017

Datum vyvěšení 05/07/2018 – Schválený závěrečný účet 2017 -2

Datum vyvěšení 06/05/2018 – Schválení účetní závěrky 2017

Datum vyvěšení -01/19/2018 –Návrh rozpočtu 2018

Datum vyvěšení -02/10/2018 – Seznam ůčetních jednotek

Datum vyvěšení -01/19/2018 –Návrh rozpočtu 2018

Závěrečný účet 2018

Datum vyvěšení -04/18/2019 – Návrh závěrečného účtu 2018

Datum vyvěšení -05/07/2019  – Schválený závěrečný účet 2018

 

 

 

(Pokračování textu…)

Program zastupitelstva obce Valdíkov

Rok 2020

Zveřejněno 01/26/2020 – POZVÁNKA Zastupitestvo 4.2.2020

Zveřejněno 02/24/2020 – POZVÁNKA Zastupitestvo 3.3.2020

 

Rok 2019

Zveřejněno 12/31/2018 – POZVÁNKA Zastupitestvo 18.1.2019

Zveřejněno 01/26/2019 –POZVÁNKA Zastupitestvo 5.2.2019

Zveřejněno 02/24/2019 –POZVÁNKA Zastupitestvo 5.3.2019

Zveřejněno 03/24/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 2.4.2019

Zveřejněno 04/28/2019 –POZVÁNKA Zastupitestvo 7.5.2019

Zveřejněno 05/25/2019 –POZVÁNKA Zastupitestvo 4.6.2019

Zveřejněno 06/30/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 9.7.2019

Zveřejněno 07/28/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 6.8.2019

Zveřejněno 08/25/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 3.9.2019

Zveřejněno 09/30/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 8.10.2019

Zveřejněno 10/28/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 5.11.2019

Zveřejněno 11/24/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 3.12.2019

Zveřejněno 12/30/2019 –Pozvánka zastupitestvo 7.1.2020

 

 

 

 

 

ROK 2018

Zveřejněno 12/28/2017  – Zastupitelstvo 9.1.2018

Zveřejněno 01/28/2018 – Zastupitelstvo 6.2.2018

Zveřejněno 02/27/2018 –Zastupitelstvo 6.3.2018

Zveřejněno 04/01/2018 – Zastupitelstvo 10.4.2018

Zveřejněno 04/25/2018 – Zastupitelstvo 7.5.2018

Zveřejněno 05/27/2018 – Zastupitelstvo 5.6.2018

Zveřejněno 06/24/2018 – Zastupitelstvo 3.7.2018

Zveřejněno 07/29/2018 – Zastupitelstvo 7.8.2018

Zveřejněno 08/26/2018 – Zastupitelstvo 4.9.2018

Zveřejněno 09/27/2018 – Zastupitelstvo 2.10.2018

Zveřejněno 10/22/2018 – Ustavující zasedání Valdíkov 2018

Zveřejněno 11/07/2018 –  program zastupitelstva 16.11.2018

Zveřejněno 12/02/2018 – POZVÁNKA Zastupitestvo 11.12.2018

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Valdíkov

ROK 2020

Zveřejněno 01/11/2020 – Zápis-usnesení č1-2020

Zveřejněno 01/11/2020 – Usnesení-č.1 -2020

Zveřejněno02/11/2020-   Usnesení-č.2 -2020

Rok 2019

Zveřejněno 01/09/2019 – Usnesení-č.1 2019

Zveřejněno 02/07/2019 – Usnesení-č.2-2019

Zveřejněno 03/06/2019- Usnesení-č.3 2019

Zveřejněno 04/04/2019 – Usnesení-č.4-2019

Zveřejněno 05/08/2019 –Usnesení-č.5-2019

Zveřejněno 06/05/2019- Usnesení-č.6-2019

Zveřejněno  07/10/2019 – Usnesení-č.7-2019

Zveřejněno  08/08/2019Usnesení-č.8-2019

Zveřejněno  05/09/2019 – Usnesení-č.9-2019

Zveřejněno 10/10/2019 –  Usnesení-č.10-2019

Zveřejněno 11/14/2019-  Usnesení-č.11-2019

Zveřejněno 12/8/2019-Usnesení-č.12-2019

 

 

Rok 2018

Zveřejněno  01/10/2018 – Usnesení-č.1-2018

Zveřejněno 02/08/2018 – Usnesení-č.2-2018

Zveřejněno 03/08/2018 – Usnesení-č.3-2018

Zveřejněno 04/12/2018 – Usnesení-č.4-2018

Zveřejněno 05/08/2018 – Usnesení-č.5-2018

Zveřejněno 06/06/2018 – Usnesení-č.6-2018

Zveřejněno 07/04/2018 – Usnesení-č.7-2018

Zveřejněno 08/09/2018 – Usnesení-č.8-2018

Zveřejněno 09/06/2018 –Usnesení-č.9-2018

Zveřejněno 10/03/2018 – Usnesení-č.10-2018

Zveřejněno 11/02/2018 –Usnesení-č.11-2018

Zveřejněno 11/18/2018 – Usnesení-č.12-2018

Zveřejněno 12/12/2018 –Usnesení-č.13-2018

Povinně zveřejňované informace

 

1.   Název
Obec Valdíkov
2.   Důvod a způsob založení:
Obec Valdíkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 2. 3. 1992 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
3.   Organizační struktura
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a členové zastupitelstva. V čele obecního úřadu je starosta (neuvolněný), který odpovídá za jeho činnost.
Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu.Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.Členění obecního úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.
4.   Kontaktní spojení
 
4.1   Kontaktní poštovní adresa
Valdíkov 8
675 03 Budišov
4.2   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Valdíkov 8
4.3   Úřední hodiny
Čtvrtek: 17:00 – 19:00 hod
4.4   Telefonní čísla
568 875 777
4.5   Čísla faxu
568 875 777
4.6   Adresa internetové stránky
www.valdikov.cz
4.7   Adresa e-podatelny
ou.valdikov@seznam.cz
4.8   Další elektronické adresy
 
5.   Případné platby lze poukázat:
20928-711/0100
6.   IČ
44065523
7.   DIČ
 
8.   Dokumenty
 
8.1   Seznamy hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty
8.5   Rozpočet
Rozpočet
9.   Žádosti o informace
Obecní úřad Valdíkov 8
ou.valdikov@seznam.cz
10.   Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Valdíkov 8
ou.valdikov@seznam.cz
11.   Opravné prostředky
 
12.   Formuláře
Formuláře
13.   Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Popisy postupů – Řešení životních situací
14.   Předpisy
 
14.1   Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
14.2   Vydané právní předpisy
Vydané právní předpisy
15.   Úhrady za poskytování informací
 
15.1   Sazebník úhrad za poskytování informací
Úhrady za poskytování informací
15.2   Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16.   Licenční smlouvy
 
16.1   Vzory licenčních smluv
Vzory licenčních smluv
16.2   Výhradní licence
Výhradní licence
17.   Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. informací podle § 18 zákona.
 

Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. informací podle § 18 zákona.  

Rok 2018 – Výroční zpráva rok 2017

Rok 2018 – Výroční zpráva rok 2018

 

Vyhlášky:2014

Obecně závazná vyhláška č.1-2014 – třídění odpadů

Obecně závazná vyhláška č.2-2014 – místní poplatky,sběr

Obecně závazná vyhláška č.3-2014 – poplatek ze psů

Jednací řád Obce Valdíkov:

Jednací řád Obec Valdíkov

 

GDPR:

Oznámení o jmenování pověřence

Zásady ochrany osobních údajů – Obec Valdíkov

informační doložka

 

(Pokračování textu…)