Rozpočtová opatření 2018

 

Zveřejněno dne 03/06/2018 – Rozpočtové opatření 1 2018

Zveřejněno dne 03/28/2018 – Rozpočtové opatření č2-2018

 

Rok 2017 – Rozpočtové opatření

3/7/2017 Rozpočtové opatření č.1 2017

4/4/2017 Rozpočtové opatření č.2 2017

5/2/2017 Rozpočtové opatření č.3 2017

6/13/2017 Rozpočtové opatření č.4 2017

7/4/2017 Rozpočtové opatření č.5 2017

8/8/2017 Rozpočtové opatření č.6 2017

9/5/2017 Rozpočtové opatření č.7 2017

10/3/2017 Rozpočtové opatření č.8 2017

11/07/2017 Rozpočtové opatření č.9_2017

12/05/2017 Rozpočtové opatření č.10_2017

01/09/2018 Rozpočtové opatření č.11_2017

Rok 2017 – Závěrečný účet 2016

6/13/2017  Závěrečný účet 2016 Schválený závěrečný účet 2016

Rok 2017 – Závěrečný účet 2016

3/7/2017Závěrečný účet 2016 Návrh závěrečného účtu 2016

Ostatní zprávy

Datum vyvěšení 08/08/2017 – Záměr pronájmu nebytových prostor

Datum vyvěšení 10/23/2017  –Záměr prodeje pozemků

Datum vyvěšení 02/23/2018 –Územní studie Třebíč

Datum vyvěšení 05/14/2018 – Záměr prodej pozemkuč.2

Datum vyvěšení 07/01/2018 – Veřejná vyhláška Kraj Aktualizace č.4

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov

Přezkoumání hospodaření Obce Valdíkov 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2015

Zpráva o výslledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření obce Valdíkov 2017

Zpráva o výsladku přezkoumání 2016

Rozpočty obce Valdíkov

Návrh rozpočtu 2018Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočtové provizorium 

Datum vyvěšení – 05/02/2015 -Účetní závěrka 2014-1

Datum vyvěšení – 04/02/2015 -Závěrečný účet 2014-1

Datum vyvěšení – 03/04/2015 – Rozpočtové opatření č.1 2015

Datum vyvěšení – 06/05/2015- Rozpočtové opatření č.2 2015

Datum vyvěšení – 07/08/2015 – Rozpočtové opatření č.3 2015 

Datum vyvěšení – 09/03/2015 – Rozpočtové opatření č.4 2015

Datum vyvěšení – 10/08/2015 – Rozpočtové opatření č.5 .2015

Datum vyvěšení – 11/05/2015 – Rozpočtové opatření č.6 .2015

Datum vyvěšení -12/08/2015 – Rozpočtové opatření č.7 .2015

Datum vyvěšení –  01/05/2016 –  Rozpočtové opatření č.8

Datum vyvěšení –  01/05/2016 – Změna rozpočtového opatření č. 8

 

Datum vyvěšení – 01/22/2016 – Návrh rozpočtu roku 2016

ROK 2016

Datum vyvěšení -12/08/2015  – Rozpočtové provizorium 2015

Datum vyvěšení -01/28/2016 – Zpráva o nápravě 2014

Datum vyvěšení – 04/05/2016 – Zpráva ovýsledku přezkoumání obce Valdíkov

Datum vyvěšení – 04/05/2016 – Závěrečný účet 2015

Datum vyvěšení – 06/08/2016 – Účetní závěrka 2015

Datum vyvěšení 02/02/2016 – Rozpočet 2016

Datum vyvěšení 03/01/2016 – Rozpočtové opatření č.1. 2016

Datum vyvěšení 12/07/2016 – Rozpočtový výhled Obce Valdíkov 2018-2020

Datum vyvěšení 06/13/2017 – Protokol schválení účetní závěrky 2016

ROK 2017

Datum vyvěšení – 12/07/2016 – Rozpočtové provizorium 2017

Datum vyvěšení – 01/17/2017 – Návrh rozpočtu roku 2017

Datum vyvěšení – 02/07/2017 – Schválený rozpočet 2017

Datum vyvěšení –  03/07/2017 – Zpráva o nápravě 2016

Datum vyvěšení – 05/25/2017 – Zpráva o nápravě 2016

Datum vyvěšení –  04/04/2017 – Závěrečný účet 2016

Datum vyvěšení –12/06/2017 – Rozpočtové provizorium 2018

Datum vyvěšení -01/19/2018 –Návrh rozpočtu 2018

Datum vyvěšení -02/10/2018 – Seznam ůčetních jednotek

 

ROK 2018

Datum vyvěšení -02/06/2018 –Schválený rozpočet roku 2018

Datum vyvěšení  04/10/2018 – Návrh závěrečného účtu 2017

Datum vyvěšení 05/07/2018 – Schválený závěrečný účet 2017

Datum vyvěšení 05/07/2018 – Schválený závěrečný účet 2017 -2

Datum vyvěšení 06/05/2018 – Schválení účetní závěrky 2017

 

 

 

(Pokračování textu…)

Program zastupitelstva obce Valdíkov

Rok 2015

Zveřějněno 12/28/2014 –   Zastupitelstvo 6.1 2015
Zveřějněno 01/25/2015 –   Zastupitelstvo 3.2.2015

Zveřějněno 02/22/2015 –  Zastupitelstvo 3.3.2015
Zveřějněno 03/29/2015 –  Zastupitelstvo 7.4.2015
Zveřějněno 04/26/2015 –  Zastupitelstvo 5.5.2015
Zveřějněno 05/24/2015 –  Zastupitelstvo 2.6.2015
Zveřějněno 06/28/2015 –  Zastupitelstvo 7.7.2015
Zveřějněno 08/23/2015 –  Zastupitelstvo 1.9.2015

Zveřějněno 09/27/2015 –  Zastupitelstvo 6.10.2015

Zveřějněno 09/27/2015 –  Zastupitelstvo 6.10.2015
Zveřějněno 10/25/2015 –  Zastupitelstvo 3.11.2015

Zveřějněno 11/29/2015 –  Zastupitelstvo 7.12.2015

Rok 2016

Zveřejněno 12/30/2015 – Zastupitelstvo 5,1,2016

Zveřejněno 01/27/2016 – Zastupitelstvo 2.2.2016

Zveřejněno 02/21/2016 – Zastupitelstvo 1.3.2016

Zveřejněno 03/30/2016 – Zastupitelstvo 5.4.2016

Zveřejněno 04/26/2016 – Zastupitelstvo 3.5.2016

Zveřejněno 06/01/2016 – Zastupitelstvo 7.6.2016

Zveřejněno 07/25/2016 – Zastupitelstvo 2.8.2016

Zveřejněno 08/29/2016 – zastupitelstvo-6-9-2016

Zveřejněno 09/28/2016 – zastupitelstvo-4-10-2016

Zveřejněno 10/31/2016 – zastupitelstvo-8-11-2016

Zveřejněno 11/28/2016 – zastupitelstvo-7-12-2016

 

ROK 2017

Zveřejněno 12/28/2016 – zastupitelstvo-10-1-2017

Zveřejněno 01/02/2017 – Zastupitelstvo 7.2.2017

Zveřejněno 02/26/2017 – Zastupitelstvo 7.3.2017

Zveřejněno 03/19/2017 – Zastupitelstvo 4.4.2017

Zveřejněno 04/22/2017 – Zastupitelstvo 2.5.2017

Zveřejněno 06/04/2017 – Zastupitelstvo 13.6.2017

Zveřejněno 07/29/2017 – Zastupitelstvo 8.8.2017

Zveřejněno 08/25/2017 – Zastupitelstvo 5.9.2017

Zveřejněno 09/21/2017 – Zastupitelstvo 3.10.2017

Zveřejněno 10/27/2017 – Zastupitelstvo 7.11.2017

Zveřejněno 11/20/2017 Zastupitelstvo 5.12.2017

 

ROK 2018

Zveřejněno 12/28/2017  – Zastupitelstvo 9.1.2018

Zveřejněno 01/28/2018 – Zastupitelstvo 6.2.2018

Zveřejněno 02/27/2018 –Zastupitelstvo 6.3.2018

Zveřejněno 04/01/2018 – Zastupitelstvo 10.4.2018

Zveřejněno 04/27/2018 – Zastupitelstvo 7.5.2018

Zveřejněno 05/27/2018 – Zastupitelstvo 5.6.2018

Zveřejněno 06/24/2018 – Zastupitelstvo 3.7.2018

Zveřejněno 07/29/2018 – Zastupitelstvo 7.8.2018

Zveřejněno 08/26/2018 – Zastupitelstvo 4.9.2018

Zveřejněno 09/27/2018 – Zastupitelstvo 2.10.2018

Zveřejněno 10/22/2018 – Ustavující zasedání Valdíkov 2018

Zveřejněno 10/07/2018 –  program zastupitelstva 16.11.2018

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Valdíkov

Rok 2015

Zveřějněno 01/08/2015 –  Usnesení č.1 2015

Zveřějněno 02/04/2015 – Usnesení č.2 2015

Zveřějněno 03/05/2015 – Usnesení č.3 2015

Zveřějněno 04/09/2015 – Usnesení č.4 2015

Zveřějněno 05/15/2015 –  Usnesení č.5 2015

Zveřějněno 06/05/2015 – Usnesení č.6 2015 

Zveřějněno 07/10/2015 – Usnesení č.7 2015  

Zveřějněno 09/04/2015 – Usnesení-č.8-2015

Zveřějněno 10/08/2015 – Usnesení č.9 2015

Zveřějněno 11/06/2015 – Usnesení č.10 2015

Zveřějněno 12/14/2015 –Usnesení č.11 2015

Rok 2016

Zveřejněno 01/07/2016 – Usnesení č.1 2016

Zveřejněno 02/02/2016 – Usnesení č.2 2016

Zveřejněno 03/03/2016 – Usnesení č.3 2016

Zveřejněno 04/07/2016 – Usnesení č.4 2016

Zveřejněno 05/05/2016 – Usnesení č.5 2016

Zveřejněno 06/09/2016 – Usnesení č.6 2016

Zveřejněno 08/05/2016 –Usnesení č.7 2016

Zveřejněno 09/08/2016 – usneseni-c-8-2016

Zveřejněno 10/06/2016 – usneseni-c-9-2016

Zveřejněno 11/09/2016 – usneseni-c-10-2016

Zveřejňeno 12/09/2016 – usneseni-c-11-2016

Rok 2017

Zveřejněno 01/11/2017 –   Usnesení -č.1- 2017

Zveřejněno 02/09/2017 – Usnesení-č.2-2017

Zveřejněno 03/08/2017 – Usnesení – č.3- 2017

Zveřejněno 04/06/2017 – Usnesení-č.4-2017

Zveřejněno 05/04/2017 – Usnesení-č.5-2017

Zveřejněno  06/15/2017 – Usnesení-č.6-2017

Zveřejněno 08/10/2017 – Usnesení-č.7-2017

Zveřejněno 09/06/2017 –Usnesení-č.8-2017

Zveřejněno 10/05/2017 – Usnesení-č.9-2017

Zveřejněno 11/09/2017 –Usnesení-č.10-2017

Zveřejněno 12/07/2017 – Usnesení-č.11-2017

Rok 2018

Zveřejněno  01/10/2018 – Usnesení-č.1-2018

Zveřejněno 02/08/2018 – Usnesení-č.2-2018

Zveřejněno 03/08/2018 – Usnesení-č.3-2018

Zveřejněno 04/12/2018 – Usnesení-č.4-2018

Zveřejněno 05/08/2018 – Usnesení-č.5-2018

Zveřejněno 06/06/2018 – Usnesení-č.6-2018

Zveřejněno 07/04/2018 – Usnesení-č.7-2018

Zveřejněno 08/09/2018 – Usnesení-č.8-2018

Zveřejněno 09/06/2018 – Usnesení-č.9-2018

Zveřejněno 10/03/2018 – Usnesení-č.10-2018

Zveřejněno 11/02/2018 – Usnesení-č.11-2018

Zveřejněno 11/18/2018 – Usnesení-č.12-2018