Ostatní zprávy

Datum vyvěšení 08/8/2017 – Záměr pronájmu nebytových prostor

Datum vyvěšení 02/23/2018 –Územní studie Třebíč

Datum vyvěšení 05/14/2018 – Záměr prodej pozemku

Datum vyvěšení 07/01/2018 – Veřejná vyhláška Kraj Aktualizace č.4