Ostatní zprávy

Datum vyvěšení 08/08/2017 – Záměr pronájmu nebytových prostor

Datum vyvěšení 10/23/2017  –Záměr prodeje pozemků

Datum vyvěšení 02/23/2018 –Územní studie Třebíč

Datum vyvěšení     03/20/2019 –Uzemní studie krajiny Třebíč

Datum vyvěšení 05/14/2018 – Záměr prodej pozemkuč.2

Datum vyvěšení 07/01/2018 – Veřejná vyhláška Kraj Aktualizace č.4

Datum vyvěšení 01/16/2019 – Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení 02/08/2019  – Záměr prodeje pozemků Z1

Datum vyvěšení 05/12/2019  – Scelování a dělení pozemků Valdíkov Z1

Datum vyvěšení 08/08/2019 – Záměr o odprodeji pozemku ,chatová oblast Opatský mlýn

Datum vyvěšení 08/15/2019 – Veřejná vyhláška-Kraj aktualizace č.4 (2019)

Datum vyvěšení 09/02/2019 – Veřejná vyhláška -zalesňování

Datum vyvěšení 09/18/2019 – Veřejná vyhláška-uzavření komunikace Valdíkov-Hostákov

Datum vyvěšení 12/05/2019 – Protokol o kontrole samostatné působnosto obce č.1

Datum vyvěšení 12/05/2019 – Protokol o kontrole samostatné působnosto obce č.2