Rozpočty obce Valdíkov

Návrh rozpočtu 2018Rozpočet 2013 Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočtové provizorium 

Datum vyvěšení – 05/02/2015 -Účetní závěrka 2014-1

Datum vyvěšení – 04/02/2015 -Závěrečný účet 2014-1

Datum vyvěšení – 03/04/2015 – Rozpočtové opatření č.1 2015

Datum vyvěšení – 06/05/2015- Rozpočtové opatření č.2 2015

Datum vyvěšení – 07/08/2015 – Rozpočtové opatření č.3 2015 

Datum vyvěšení – 09/03/2015 – Rozpočtové opatření č.4 2015

Datum vyvěšení – 10/08/2015 – Rozpočtové opatření č.5 .2015

Datum vyvěšení – 11/05/2015 – Rozpočtové opatření č.6 .2015

Datum vyvěšení -12/08/2015 – Rozpočtové opatření č.7 .2015

Datum vyvěšení –  01/05/2016 –  Rozpočtové opatření č.8

Datum vyvěšení –  01/05/2016 – Změna rozpočtového opatření č. 8

 

Datum vyvěšení – 01/22/2016 – Návrh rozpočtu roku 2016

ROK 2016

Datum vyvěšení -12/08/2015  – Rozpočtové provizorium 2015

Datum vyvěšení -01/28/2016 – Zpráva o nápravě 2014

Datum vyvěšení – 04/05/2016 – Zpráva ovýsledku přezkoumání obce Valdíkov

Datum vyvěšení – 04/05/2016 – Závěrečný účet 2015

Datum vyvěšení – 06/08/2016 – Účetní závěrka 2015

Datum vyvěšení 02/02/2016 – Rozpočet 2016

Datum vyvěšení 03/01/2016 – Rozpočtové opatření č.1. 2016

Datum vyvěšení 12/07/2016 – Rozpočtový výhled Obce Valdíkov 2018-2020

Datum vyvěšení 06/13/2017 – Protokol schválení účetní závěrky 2016

ROK 2017

Datum vyvěšení – 12/07/2016 – Rozpočtové provizorium 2017

Datum vyvěšení – 01/17/2017 – Návrh rozpočtu roku 2017

Datum vyvěšení – 02/07/2017 – Schválený rozpočet 2017

Datum vyvěšení –  03/07/2017 – Zpráva o nápravě 2016

Datum vyvěšení – 05/25/2017 – Zpráva o nápravě 2016

Datum vyvěšení –  04/04/2017 – Závěrečný účet 2016

Datum vyvěšení –12/06/2017 – Rozpočtové provizorium 2018

Datum vyvěšení -01/19/2018 –Návrh rozpočtu 2018

Datum vyvěšení -02/10/2018 – Seznam ůčetních jednotek

 

ROK 2018

Datum vyvěšení -02/06/2018 –Schválený rozpočet roku 2018

Datum vyvěšení 04/10/2018 – Schválený zavěrečný účet 2017