Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov

Přezkoumání hospodaření Obce Valdíkov 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2015

Zpráva o výslledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření obce Valdíkov 2017

Zpráva o výsladku přezkoumání 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2018

Zpráva o výsladku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2019