Rozpočtová opatření 2018

 

Zveřejněno dne 03/06/2018 – Rozpočtové opatření č.1

Zveřejněno dne 03/28/2018 – Rozpočtové opatření č.2

Zveřejněno dne 05/08/2018 – Rozpočtové opatření č.3

Zveřejněno dne 06/06/2018 – Rozpočtové opatření č.4

Zveřejněno dne 07/01/2018 – Rozpočtové opatření č.5

Zveřejněno dne 08/08/2018 – Rozpočtové opatření č.6

Zveřejněno dne 08/26/2018 – Rozpočtové opatření č.7

Zveřejněno dne 09/29/2018 – Rozpočtové opatření č.8

Zveřejněno dne 10/30/2018 – Rozpočtové opatření č.9

Zveřejněno dne 11/28/2018 – Rozpočtové opatření č.10

Zveřejněno dne 01/03/2019 – Rozpočtové opatření č.11

 

Zveřejněno dne 12/12/2018  – Rozpočtové provizorium pro rok 2019

 

Rok 2017 – Rozpočtové opatření

3/7/2017 Rozpočtové opatření č.1 2017

4/4/2017 Rozpočtové opatření č.2 2017

5/2/2017 Rozpočtové opatření č.3 2017

6/13/2017 Rozpočtové opatření č.4 2017

7/4/2017 Rozpočtové opatření č.5 2017

8/8/2017 Rozpočtové opatření č.6 2017

9/5/2017 Rozpočtové opatření č.7 2017

10/3/2017 Rozpočtové opatření č.8 2017

11/07/2017 Rozpočtové opatření č.9_2017

12/05/2017 Rozpočtové opatření č.10_2017

01/09/2018 Rozpočtové opatření č.11_2017

Rok 2017 – Závěrečný účet 2016

6/13/2017  Závěrečný účet 2016 Schválený závěrečný účet 2016

Rok 2017 – Závěrečný účet 2016

3/7/2017Závěrečný účet 2016 Návrh závěrečného účtu 2016

Ostatní zprávy

Datum vyvěšení 08/08/2017 – Záměr pronájmu nebytových prostor

Datum vyvěšení 10/23/2017  –Záměr prodeje pozemků

Datum vyvěšení 02/23/2018 –Územní studie Třebíč

Datum vyvěšení     03/20/2019 –Uzemní studie krajiny Třebíč

Datum vyvěšení 05/14/2018 – Záměr prodej pozemkuč.2

Datum vyvěšení 07/01/2018 – Veřejná vyhláška Kraj Aktualizace č.4

Datum vyvěšení 01/16/2019 – Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení 02/08/2019  – Záměr prodeje pozemků Z1

Datum vyvěšení 05/12/2019  – Scelování a dělení pozemků Valdíkov Z1

Datum vyvěšení 08/08/2019 – Záměr o odprodeji pozemku ,chatová oblast Opatský mlýn

Datum vyvěšení 08/15/2019 – Veřejná vyhláška-Kraj aktualizace č.4 (2019)

Datum vyvěšení 09/02/2019 – Veřejná vyhláška -zalesňování

Datum vyvěšení 09/18/2019 – Veřejná vyhláška-uzavření komunikace Valdíkov-Hostákov

Datum vyvěšení 12/05/2019 – Protokol o kontrole samostatné působnosto obce č.1

Datum vyvěšení 12/05/2019 – Protokol o kontrole samostatné působnosto obce č.2

 

 

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov

Přezkoumání hospodaření Obce Valdíkov 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2015

Zpráva o výslledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření obce Valdíkov 2017

Zpráva o výsladku přezkoumání 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valdíkov 2018

Rozpočty obce Valdíkov

 

 

ROK 2020

Datum vyvěšení -01/08/2020 – Schválený rozpočet pro rok 2020

 

 

 

ROK 2019

Datum vyvěšení -12/11/2018 – Návrh rozpočtu pro rok 2019

Datum vyvěšení 01/09/2019 – Rozpočet 2019

Datum vyvěšení 03/06/2019 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 až 2021

Datum vyvěšení 04/02/2019 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2021

Datum vyvěšení 06/04/2019-Schválení účetní závěrky 2018

Datum vyvěšení 12/03/2019 –Návrh rozpočtu roku 2020

Datum vyvěšení 12/03/2019 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020

Datum vyvěšení 12/03/2019 –Rozpočtové provizorium 2020

 

Rozpočtové opatření ROK 2019

Zveřejněno dne  1.2.2019 – Rozpočtové opatření č.1

Zveřejněno dne  5.3.2019 – Rozpočtové opatření č.2

Zveřejněno dne  9.4.2019 – Rozpočtové opatření č.3

Zveřejněno dne  9.5.2019 – Rozpočtové opatření č.4

Zveřejněno dne  12.6.2019 – Rozpočtové opatření č.5

Zveřejněno dne  9.7.2019 – Rozpočtové opatření č.6

Zveřejněno dne  2.8.2019 – Rozpočtové opatření č.7

Zveřejněno dne  31.8.2019 – Rozpočtové opatření č.8

Zveřejněno dne  2.10.2019 – Rozpočtové opatření č.9

 

 

 

ROK 2018

Datum vyvěšení -02/06/2018 –Schválený rozpočet roku 2018

Datum vyvěšení  04/10/2018 – Návrh závěrečného účtu 2017

Datum vyvěšení 05/07/2018 – Schválený závěrečný účet 2017

Datum vyvěšení 05/07/2018 – Schválený závěrečný účet 2017 -2

Datum vyvěšení 06/05/2018 – Schválení účetní závěrky 2017

Datum vyvěšení -01/19/2018 –Návrh rozpočtu 2018

Datum vyvěšení -02/10/2018 – Seznam ůčetních jednotek

Datum vyvěšení -01/19/2018 –Návrh rozpočtu 2018

Závěrečný účet 2018

Datum vyvěšení -04/18/2019 – Návrh závěrečného účtu 2018

Datum vyvěšení -05/07/2019  – Schválený závěrečný účet 2018

 

 

 

(Pokračování textu…)

Program zastupitelstva obce Valdíkov

 

Rok 2019

Zveřejněno 12/31/2018 – POZVÁNKA Zastupitestvo 18.1.2019

Zveřejněno 01/26/2019 –POZVÁNKA Zastupitestvo 5.2.2019

Zveřejněno 02/24/2019 –POZVÁNKA Zastupitestvo 5.3.2019

Zveřejněno 03/24/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 2.4.2019

Zveřejněno 04/28/2019 –POZVÁNKA Zastupitestvo 7.5.2019

Zveřejněno 05/25/2019 –POZVÁNKA Zastupitestvo 4.6.2019

Zveřejněno 06/30/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 9.7.2019

Zveřejněno 07/28/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 6.8.2019

Zveřejněno 08/25/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 3.9.2019

Zveřejněno 09/30/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 8.10.2019

Zveřejněno 10/28/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 5.11.2019

Zveřejněno 11/24/2019 – POZVÁNKA Zastupitestvo 3.12.2019

Zveřejněno 12/30/2019 –Pozvánka zastupitestvo 7.1.2020

 

 

 

 

 

ROK 2018

Zveřejněno 12/28/2017  – Zastupitelstvo 9.1.2018

Zveřejněno 01/28/2018 – Zastupitelstvo 6.2.2018

Zveřejněno 02/27/2018 –Zastupitelstvo 6.3.2018

Zveřejněno 04/01/2018 – Zastupitelstvo 10.4.2018

Zveřejněno 04/25/2018 – Zastupitelstvo 7.5.2018

Zveřejněno 05/27/2018 – Zastupitelstvo 5.6.2018

Zveřejněno 06/24/2018 – Zastupitelstvo 3.7.2018

Zveřejněno 07/29/2018 – Zastupitelstvo 7.8.2018

Zveřejněno 08/26/2018 – Zastupitelstvo 4.9.2018

Zveřejněno 09/27/2018 – Zastupitelstvo 2.10.2018

Zveřejněno 10/22/2018 – Ustavující zasedání Valdíkov 2018

Zveřejněno 11/07/2018 –  program zastupitelstva 16.11.2018

Zveřejněno 12/02/2018 – POZVÁNKA Zastupitestvo 11.12.2018

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Valdíkov

ROK 2020

Zveřejněno 01/11/2020 – Zápis-usnesení č1-2020

Zveřejněno 01/11/2020 – Usnesení-č.1 -2020

 

Rok 2019

Zveřejněno 01/09/2019 – Usnesení-č.1 2019

Zveřejněno 02/07/2019 – Usnesení-č.2-2019

Zveřejněno 03/06/2019- Usnesení-č.3 2019

Zveřejněno 04/04/2019 – Usnesení-č.4-2019

Zveřejněno 05/08/2019 –Usnesení-č.5-2019

Zveřejněno 06/05/2019- Usnesení-č.6-2019

Zveřejněno  07/10/2019 – Usnesení-č.7-2019

Zveřejněno  08/08/2019Usnesení-č.8-2019

Zveřejněno  05/09/2019 – Usnesení-č.9-2019

Zveřejněno 10/10/2019 –  Usnesení-č.10-2019

Zveřejněno 11/14/2019-  Usnesení-č.11-2019

Zveřejněno 12/8/2019-Usnesení-č.12-2019

 

 

Rok 2018

Zveřejněno  01/10/2018 – Usnesení-č.1-2018

Zveřejněno 02/08/2018 – Usnesení-č.2-2018

Zveřejněno 03/08/2018 – Usnesení-č.3-2018

Zveřejněno 04/12/2018 – Usnesení-č.4-2018

Zveřejněno 05/08/2018 – Usnesení-č.5-2018

Zveřejněno 06/06/2018 – Usnesení-č.6-2018

Zveřejněno 07/04/2018 – Usnesení-č.7-2018

Zveřejněno 08/09/2018 – Usnesení-č.8-2018

Zveřejněno 09/06/2018 –Usnesení-č.9-2018

Zveřejněno 10/03/2018 – Usnesení-č.10-2018

Zveřejněno 11/02/2018 –Usnesení-č.11-2018

Zveřejněno 11/18/2018 – Usnesení-č.12-2018

Zveřejněno 12/12/2018 –Usnesení-č.13-2018