Opatský mlýn

Leteský snímek Opatského Mlýna

Letecký snímek Opatského mlýna

Nachází se v katastru obce Valdíkov,č.p.9.

Rozkládá se u splavu,pod hrází rybníka Opatského,na Mlýnském potoce,který protéká tři rybníky v katastru obce Valdíkov a zdejší voda vtéká do řeky Jihlavy v obci Vladislav.

Prvopočátek tohota mlýna spadá někdy do čtrnáctého století,kdy byly zbudovány zdejší rybníky.

Zhotovitelé zdejších rybniků a nejspíše i tohoto mlýna byl řád Benediktýnů a jejich správa opatství,neboli Konvent,který sídlil v tehdejším krášteře-nynějším zámku v  Třebíči.Tento Konvent a opatství,zaniklo kolem roku 1525,poté,kdy v roce 1468,byl klášter dobyt a město Třebíč navíc vypáleno za Moravsko-Uherské války,vojskem Uherského krále Matyáše Korvína.

Novodobá historie mlýna,spadá do roku 1721,kdy je zde připomínám mlynář Ferdinand Rothmiler,poroce 1726 Pavel Vodinský a roku 1789 Opatský mlynář František Helman.V roce 1857,již mlýn vlastní Jakub Piruchta a vroce 1880 je majitelem František Škorpík.

Poslední z tohoto rodu Josef Škorpík nar.1920,zde končí s mlynářskou činností poroce 1948,kdy se zde do počátku šedesátých let již pouze příležitostně šrotovalo obilí.

Mlýn rodina Škorpíkova odprodala a současní majitelé celou nemovitost přebudovaly do nynější podoby.