Rozpočty obce Valdíkov

 

 

ROK 2020

Datum vyvěšení -01/08/2020 – Schválený rozpočet pro rok 2020

 

 

 

ROK 2019

Datum vyvěšení -12/11/2018 – Návrh rozpočtu pro rok 2019

Datum vyvěšení 01/09/2019 – Rozpočet 2019

Datum vyvěšení 03/06/2019 – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 až 2021

Datum vyvěšení 04/02/2019 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2021

Datum vyvěšení 06/04/2019-Schválení účetní závěrky 2018

Datum vyvěšení 12/03/2019 –Návrh rozpočtu roku 2020

Datum vyvěšení 12/03/2019 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020

Datum vyvěšení 12/03/2019 –Rozpočtové provizorium 2020

 

Rozpočtové opatření ROK 2019

Zveřejněno dne  1.2.2019 – Rozpočtové opatření č.1

Zveřejněno dne  5.3.2019 – Rozpočtové opatření č.2

Zveřejněno dne  9.4.2019 – Rozpočtové opatření č.3

Zveřejněno dne  9.5.2019 – Rozpočtové opatření č.4

Zveřejněno dne  12.6.2019 – Rozpočtové opatření č.5

Zveřejněno dne  9.7.2019 – Rozpočtové opatření č.6

Zveřejněno dne  2.8.2019 – Rozpočtové opatření č.7

Zveřejněno dne  31.8.2019 – Rozpočtové opatření č.8

Zveřejněno dne  2.10.2019 – Rozpočtové opatření č.9

Zveřejněno dne  31.10.2019 – Rozpočtové opatření č.10

Zveřejněno dne  30.11.2019 –Rozpočtové opatření č.11

Zveřejněno dne  21.12.2019 –Rozpočtové opatření č.12

 

 

 

 

ROK 2018

Datum vyvěšení -02/06/2018 –Schválený rozpočet roku 2018

Datum vyvěšení  04/10/2018 – Návrh závěrečného účtu 2017

Datum vyvěšení 05/07/2018 – Schválený závěrečný účet 2017

Datum vyvěšení 05/07/2018 – Schválený závěrečný účet 2017 -2

Datum vyvěšení 06/05/2018 – Schválení účetní závěrky 2017

Datum vyvěšení -01/19/2018 –Návrh rozpočtu 2018

Datum vyvěšení -02/10/2018 – Seznam ůčetních jednotek

Datum vyvěšení -01/19/2018 –Návrh rozpočtu 2018

Závěrečný účet 2018

Datum vyvěšení -04/18/2019 – Návrh závěrečného účtu 2018

Datum vyvěšení -05/07/2019  – Schválený závěrečný účet 2018